Deze service is bedoeld voor ouderen, senioren die ondersteuning zoeken voor de structuur van de dag, er ook graag op uit willen gaan of artsenbezoeken moeten afleggen en dat liever niet alleen doen. Er is geen leeftijdsgrens.

U of uw mantelzorgers kunnen mij benaderen vanuit een particuliere positie per telefoon of e-mail en verder kan er vanuit de zorginstelling|casemanagement een beroep op mij worden gedaan, alsmede door artsen en personen vanuit andere medische disciplines.

Tevens is het mogelijk contact te zoeken via bewindvoerders-, curator of mentorschap.

Daarnaast onderhoud ik contacten met diverse notariskantoren en uitvaartorganisaties, waarvoor ik een zgn. "nazorgplan" heb ontwikkeld om cliënten allround te kunnen ondersteunen na het overlijden van een dierbare.

Waarom geen vrijwilligerswerk? Uit recent onderzoek van o.a. de Ouderenbond ANBO blijkt dat veel ouderen graag zelf de regie in handen houden en liever een vergoeding betalen voor begeleiding, of hulp, dan dat zij afhankelijk moeten zijn van de beschikbaarheid van familie, vrienden, buren of zelfs de vrijwilliger die soms zelf al overbelast is met werk- en gezinsleven. Daarom biedt Alegría haar cliënten graag kwaliteit, regelmaat en zekerheid.