Skip to content
Alegria Ouderenbegeleiding

Algemene voorwaarden en VOG

Alegría Ouderenbegeleiding heeft voor haar service algemene voorwaarden opgesteld.

Tevens is zij in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.