Algemene voorwaarden en VOG

Alegría Ouderenbegeleiding heeft voor haar service algemene voorwaarden opgesteld.

Tevens is zij in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.